Chraňte své motory

Odstraňte nežádoucí síru z bioplynu.

Desulfan

Desulfan je speciální odsiřovací látka na bází chloridu železnatého, která svými vlastnostmi snižuje síru v bioplynu. Díky přípravku Desulfan je bioplyn bezpečný pro vaše motory a prodlouží tak životnost všech komponentů kogeneračních jednotek.

Princip

Bioplyn vzniká při anaerobní fermentaci organických materiálů. Hlavní složkou bioplynu je metan CH4 a oxid uhličitý CO2. Další významnou, ale nežádoucí složkou bioplynu je H2S, neboli sirovodík, který má velmi negativní vliv na kogenerační jednotky. Sirovodík je možné odstranit pomocí speciální odsiřovací látka na bází chloridu železnatého – Desulfanu.

Problémy způsobené sirovodíkem

  • koroze všech částí kogenerační jednotky
  • Pokles alkalické rezervy oleje
  • Při spalovaní bioplynu s vyšším obsahem síry vznikají usazeniny ve spalovacím a výfukovém systému
  • Poškození oxidačních katalyzátorů kogeneračních jednotek
  • Vyšší náklady na údržbu (až 3x častěji)